ශ්‍රී දෙව්රම් මහා විහාරය

2011 – 07- 12

 

පූජනීය කොලොන්නාවේ සිරි සුමංගල අනුනායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ
Ven. Kolonnawe Siri Sumangala Anunayaka Thero


තෙරුවන් ගුණ පිහිට ලැබේවා !

රාජ්‍ය වර්ෂ 1999 සැප්තැම්බර් 24 ආරම්භ කළ පන්නිපිටිය ශ්‍රී  දෙව්රම් මහ වෙහෙරට දැනට වසර 12ක් සම්පූර්ණ වෙමින් පවතියි. වසර 12ක් තුල අක්කර 11ක පැතිර ගිය මෙම පුණ්‍ය භූමිය ලෝකයේ නොදිටු ජනතාව අතිමහත්ය. එම බෞද්ධ අබෞද්ධ ජනතාව අතරට ශ්‍රී දෙව්රම් මහ වෙහෙර තාක්ෂණ දියුනුව යටතේ දැක බලා ගැනීමට හා කරුණු සොයා ගැනීමට අවස්ථාව සලස්වා වසරක් ගතවන මෙම මොහොතේ අතිශය සතුටට පත්වෙමි.

අප වෙහෙර ගැන සොයා බලන පිරිසද ලංකාවේ මෙන්ම විවිධ රටවල වාසය කරයි. ඔවුන්ට දිනපතා දෙව්රම් වෙහෙරේ සිදුවන බොහෝ දේ ගැන සම්බන්ධතාවය ඇති කර ගැනීමට කටයුතු කිරීම පිනකි.

වසරක් අන්තර්ජාලය හරහා දෙව්රම් වෙහෙරට සම්බන්ධ වූ හැමට මෙත් සිතින් පිං දෙමි. සෙත් පතමි. මේ කටයුතු සදහා අපමණ වෙහෙසක් දරණ මේ  සංවිධානය කරන පිරිසටද තෙරුවන් ගුණ බෙලෙන් යහපතක් වේවා! මෙයට මෙතැති,

කො. සුමංගල.

ගරු පූජනීය කොලොන්නාවේ සිරි සුමංගල අනු නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ  .

 

ශ්‍රී දෙව්රම් මහා විහාරය, ශ්‍රී දෙව්රම් මහා විහාර මාවත, දෙපානම, පන්නිපිටිය.

ටෙලි:011-2849337 ෆැක්ස්: 0094-11-2848237

Sri Devram Maha Viharaya, Sri Devram Maha Vihara Mawatha, Depanama, Pannipitiya, Sri Lanka.

Tel: 011-2849337  Fax: 0094 -11- 2848237

Articles

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ත්‍රිපිටක ශිලාලේඛන ආධාර