2015 වැඩසටහන් මාලාව

දෙව්රම් මහ වෙහෙරේ වාර්ෂික ආගමික වැඩසටහන් මාලාව - 2015

දිනය

වැඩසටහන

ජනවාරි 03  

ත්‍රිවිධ චෛත්‍ය ආශිර්වාද ඔසුපැන් පූජාව

ජනවාරි 04

දුරුතු  පොහෝ දින සීල සමාදාන වැඩසටහන

ජනවාරි 25

මාසික භාවනා වැඩසටහන

පෙබරවාරි 03

නවම් පොහෝ දින සීල සමාදාන වැඩසටහන

පෙබරවාරි 22

මාසික භාවනා වැඩසටහන

මාර්තු 05

මැදින් පොහෝ දින සීල සමාදාන වැඩසටහන

මාර්තු 22

නව දින සීල සමාදානයේ ආරම්භය

සර්ව රාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනය

මාර්තු 23

සර්ව රාත්‍රික මායාමඩු දේව ශාන්ති කර්මය

මාර්තු 24

මාතෘ දිව්‍ය රාජ නානුමුර මංගල්‍යය

මාර්තු 25

සරණ මංගල ආශිර්වාද පෙරහැර

මාර්තු 26

ගැබිණි මාතා ආශිර්වාද පෙරහැර

මාර්තු 27

කිරිදරු ආශිර්වාද පෙරහැර

මාර්තු 28

මැදින් මහා පෙරහැර

සුද්ධෝදන මහමායා පෙරහැර

මහ රාවණ පෙරහැර

මාර්තු 29

මාසික භාවනා වැඩසටහන

ගිණි පෑගීමේ මංගල්‍යය  

මාර්තු 30

 මහ රාවණ නානුමුර මංගල්‍යය

දිය කැපීමේ මංගල්‍යය, දේව දානය

පහන් පූජාව හා පුණ්‍යානුමෝදනාව

අප්‍රේල් 03

බක් පොහෝ දින සීල සමාදාන වැඩසටහන

අප්‍රේල් 26

මාසික භාවනා වැඩසටහන

මැයි 03

දෑතින් පොතුහරින ලද සහලින් සිදු කෙරෙන කිරි ආහාර පූජාව

වෙසක් පොහෝ දින සීල සමාදාන වැඩසටහන 

මැයි 04

වෙසක් පොහෝ දින සීල සමාදාන වැඩසටහන

මැයි 10

මහමායා දේවි පුණ්‍යානුමෝදනා දානය  

මැයි 31

මාසික භාවනා වැඩසටහන

ජූනි 02

පොසොන් පොහෝ දින සීල සමාදාන වැඩසටහන

ජූනි 28

මාසික භාවනා වැඩසටහන 

ජූලි 01

අධි ඇසළ පොහෝ දින සීල සමාදාන වැඩසටහන

ජූලි 07

සිරි සුමඟුල් හිමි උපසම්පදා සංවත්සර පිංකම

ජූලි 21

සිරි සුමඟුල් හිමි පැවිදි සංවත්සර පිංකම

ජූලි 26

මාසික භාවනා වැඩසටහන

ජූලි 31

 

ඇසළ පොහෝ දින සීල සමාදාන වැඩසටහන

වස් ආරධනා පිංකම

අගෝස්තු 29

නිකිණි පොහෝ දින සීල සමාදාන වැඩසටහන

අගෝස්තු 30

මාසික භාවනා වැඩසටහන

සැප්. 21

සති පිරිත් දේශනයේ ආරම්භය

සැප්. 22

සති සීල සමදානයේ ආරම්භය

අටවිසි බෝධි පූජාව

සැප්. 23

කිරි අම්මාවරුන්ගේ දානය

බුදු රූ මහා සෑ වන්දනාව

සැප්. 24

තුන් මහා බෝධීන් වහන්සේලා රෝපණය කර 16 වසරක් පිරීම නිමිත්තෙන් මහා සඝ සතු දානය

අසූ හාර දහසක මහා පහන් පූජාව

සැප්. 25

අධිෂ්ඨාන ප්‍රතිමා වන්දනාව

සැප්. 26

සත්සති වන්දනාව

සැප්. 27

පොහෝ දින සීල සමාදාන වැඩසටහන

දේව දූත පෙරහැර හා සිරිපා වන්දනාව

දොරකඩ අස්න දේශනාව

සැප්. 28

උදේ සාංඝික දානමය පිංකම

ඔක්. 26

මාසික භාවනා වැඩසටහන

ඔක්. 27

වප් පොහෝ දින සීල සමාදාන වැඩසටහන

නොවැ. 25

ඉල් පොහෝ දින සීල සමාදාන වැඩසටහන

නොවැ. 29

මාසික භාවනා වැඩසටහන

දෙසැ. 24

උඳුවප් පොහෝ දින සීල සමාදාන වැඩසටහන

දෙසැ. 26

මහනාහිමි 101 වන ජන්ම දින පුණ්‍ය මහෝත්සවය

 මාසික භාවනා වැඩසටහන

දෙසැ. 27

 මාසික භාවනා වැඩසටහන

බුදුමග මාසික සඟරාව දුරුතු කළාපය 2015

 

Articles

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ත්‍රිපිටක ශිලාලේඛන ආධාර