සංවත්සර සති පිංකම 2015

දෙව්රම් මහා විහාරය ආරම්භ කර වසර 16ක් සම්පූර්ණ වීම නිමිති කොට පවත්වන  වාර්ෂික සති පිරිත් දේශනය:
සැප්තැම්බර් මස 16 වන දින සිට 26 වන දින දක්වා පැවැත්වෙන අතර දේවදූත පෙරහැර හා දොරකඩ අස්න දේශනාව 25 වන දින සිදු කෙරේ.
24 වන දින සවස 6.00ට අසූහාරදහසක මහා පහන් පූජාව පැවත්වේ.
මේ සතිය පුරා දිනපතා සවස 6.00ට බෝධි පූජා, අටවිසි පූජා, අසූමහ ශ්‍රාවක පූජා, සත්සති පූජා,  දෙදහස් හයසිය බුදුරූ සෑ වන්දනා, ත්‍රිපිටක ධර්ම පූජා ආදී පිංකම් පැවැත්වේ.

Articles

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ත්‍රිපිටක ශිලාලේඛන ආධාර