යාපනය නාගදීපයේ ත්‍රිපිටක සෑරඳුන් වහන්සේ

 ශ්‍රී දෙව්රම් මහා විහාරයේ දායකත්වයෙන් ඉදිවන යාපනය නාගදීපයේ ත්‍රිපිටක සෑරඳුන් වහන්සේ.
නාගදීපයේ නටඹුන් මතුවී " බුද්ධ වලව් වත්ත" නම්  ඓතිහාසික ස්ථානයේ ශ්‍රී දෙව්රම් මහා විහාරයේ දායකත්වයෙන් අභිනවයෙන් ගොඩනගන ත්‍රිපිටක සෑරදුන් වහන්සේ බුදු සසුනට පූජා කිරීමේ පිංකම 2015 නොවැම්බර් මස 03 හා 04 දෙදින සිදු කෙරේ.
එහි තැන්පත් කිරීම පිණිස, ත්‍රිපිටකය තඹ පතිරු මත ලියනු ලබයි. එම එක් තඹ පත් ඉරුවක හා චෛත්‍යයේ වර්ග අඩියක දායකත්වය රු.7500/- කි.
ඔබත් දායක වන්න.
මේ සඳහා ආධාර හැටන් නැෂනල් බැංකුවේ මහරගම ශාඛාවේ දෙව්රම් වෙහෙර විහාරය නමින් ඇති අංක 064010204173 ගිණුමට බැර කරන්න.
නාග දීපයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩසිටි මිණි පළග සිහිගන්වමින් ත්‍රිපිටක සෑරදුන් වහන්සේ තුළ පිත්තලෙන් නිමවා, රන් ආලේප කොට , මුතු මැණික් ඔබ්බවා මිණි පළග තැන්පත් කිරීමත්, කොත්වහන්සේ පැළදවීමත් ධාතුන් වහන්සේලා හා ත්‍රිපිටක පත් ඉරු තැන්පත් කිරීමත්  නොවැම්බර් මස 03 වන දින සවස 3.00ට සිදු කරන අතර කොත් වහන්සේ නිරාවරණය කොට  ප්‍රථම බුද්ධ පූජාව ලෙස තුලාභාර මහා බුද්ධ පූජාව නොවැම්බර් මස 04 වන දින අළුයමේ සිදු කෙරේ.
මේ ඓතිහාසික අවස්ථාවට පිං කැමති සැමට ආරාධනා

Articles

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ත්‍රිපිටක ශිලාලේඛන ආධාර