ගෞරවනීය ආරාධනා

ශ්‍රී දෙව්රම් මහා විහාරයේ දායකත්වයෙන් යාපනය නාගදීපයේ අභිනවයෙන් ඉදිකළ ත්‍රිපිටක මහා සෑය විවෘත කිරීමේ පුණ්‍ය  මහෝත්සවය ශ්‍රී දෙව්රම් විහාරය - පන්නිපිටිය
ප්‍රදර්ශන පූජාව
ඔක්තෝබර් මස 24 වන දින සිට 27 වන දින දක්වා ශ්‍රී දෙව්රම් මහා විහාරයේදී..
නාගදීප ත්‍රිපිටක මහා සෑයෙහි නිධන් කරනු ලබන ශ්‍රී සර්වඥ ධාතූන් වහන්සේලා, තඹ පතිරු මත ලියන ලද මුළු ත්‍රිපිටක ධර්මයම තැන්පත් තඹ මන්ජුසා, මිණිපළඟ සිහිගන්වමින් පුදන පිත්තලයෙන් නිමවා රන් ආලේපකර මැණික් ඔබ්බවන ලද මැණික් පුටුව හා රන් කොත් වහන්සේ ඔක්තෝබර් මස 24 වන දින සිට 27 වන දින දක්වා ශ්‍රී දෙව්රම් මහා විහාරයේදී ප්‍රදර්ශණය කෙරේ.

ත්‍රිපිටක මහා සෑ ගර්භ නිධානෝත්සවය හා නිරාවරණය
නොවැ. මස 3 දා සවස 3.37ට ත්‍රිපිටක මහා සෑ ගර්භ නිධානෝත්සවය රාත්‍රී සීල සමාදානය හා සර්ව රාත්‍රික පිරිත් දේශනය.
නොවැ. 4 දා අළුයම ත්‍රිපිටක මහා සෑයේ ප්‍රථම කිරි ආහාර පූජාව මෙහෙයවීම - සිරි සුමංගල ත්‍රිපිටක ධර්මායාතනාධිපති, රාජකීය පණඩිත, ශාස්ත්‍රපති පූලියද්දේ සුධම්ම ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ
පෙ.ව. 9.07ට ත්‍රිපිටක මහා සෑය නිරාවරණය හා දහවල ත්‍රිපිටක මහා සැයේ ප්‍රථම තුලාභාර බුද්ධ පූජාව මෙහෙයවීම - දෙව්රම් වෙහෙර නිර්මාතෘවර, ආචාර්ය කොලොන්නාවේ සිරි සුමංගල වැ. බ. මහානායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ.
සිය නමක් මහ සංඝ රත්නය විෂයෙහි දහවල් දානය

ශ්‍රී දෙව්රම් විහාරය පන්නිපිටිය
දුර. 0114 306074/ 011 2849337
       0112 837711/ 0174 112180
ෆැක්ස් - 0112 897884

මූලාශ්ර්ය: https://www.lanka.com/about/destinations/nagadipa/

Articles

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ත්‍රිපිටක ශිලාලේඛන ආධාර