බුදුමග සංවිධානය

Translations : English

බුදුමග සංවිධානයේ ලියාපදිංචි අංකය
: එස්-6631
 
අති පූජනීය කොලොන්නාවේ සිරි සුමංගල ස්වාමීන්වහන්සේ මිරිස්සේ උඩුපිල විහාරස්ථානයෙන් ඇරඹූ බුදුමග සංවිධානය දීපව්‍යාප්තව පවතී. වර්තමානයේ එහි අටදහසකට අධික පිරිසක් විවිධ සේවාවල නිරතව සිටිති. මෙම දීපව්‍යාප්ත බුදුමග සංවිධානය අංශ 8කින් සමන්විතය. පින්කම් සංවිධාන අංශය, රෝහල් සේවා අංශය, ප්‍රකාශන අංශය, සීල සමාදාන අංශය, ශාසනික සේවා අංශය, ත්‍රිපිටක ශිලා ලේඛන අංශය, ත්‍රිපිටක ප්‍රචාරක අංශය, භික්ෂු සේවා අංශය වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙයි.
භික්ෂු සේවා අංශය මගින් අධ්‍යාපනයෙහි නිරත ස්වාමීන් වහන්සේලාට ඉගෙනීම සඳහා උපකාර වෙති. මව්පිය කැපකරු ක්‍රමයේද අනුග්‍රහය මෙයට ලැබෙයි. පින්කම් සේවා අංශයෙන් පින්කම්ද සීල සමාදාන අංශයෙන් බුදුමග සීල සමාදාන පින්කම්ද සංවිධානය කෙරේ.
වර්තමානයේ බුදුමග සංවිධානයේ දිවයන පුරා විසිරී ඇති සාමාජික සංඛ්‍යාව 8000 පමණ වන අතර ක්‍රියාකාරී සාමාජිකයන් සංඛ්‍යාව 250ක් පමණ වේ.
 
 
බුදු මග දොළොස් පිළිවෙත

1. උපන් සියලු සතුනට ජීවත්වීමේ අයිතිය ඇති නිසා ඒ අයිතිය ලබාදෙමු.
2. අධාර්මිකව හෝ අන්සතු දෙයක් සොර සිතින් කිසිවිට නොගනිමු.
3. කාමයේ අන්තයට ගොස් මිනිස්කම අපිරිසිදු නොකර ගනිමු.
4. බොරු නොකියමු. බොරුවට කිසිවිට උදව් නොකරමු.
5. මත්පැනින් තොර නිවහල් දිවියකට පාතබමු.
6. සෑම දිනකම උදේ සවස තුණුරුවන පුදා පිරිත් සජ්ජායනා කර භාවනා කරමු.
7. චිත්ත පාරිශුද්ධිය තුළින් සාමකාමි ජීවිතයකට පියවර තබමු.
8. මාපිය ගුරුදෙවි වැඩිහිටි නිති පුදමු.
9. පිරිහී යන සමාජ සාරධර්ම වලට පණ පොවමු.
10. බටහිර ගති සිරිත් අත්හැර හෙළ ගති සිරිත් පුරුදු කරමු.
11. අසරණයින්ට පිහිට වෙමු.
12. එදා දහම් දිවයින නැවත ගොඩ නැගීමට ක්‍රියා කරමු.

බුදුමග තැපල් දායකත්වය

 මාසික බුදුමග පුවත්පත නොවරදවාම ලබා ගැනීමේ එකම මග බුදුමග තැපල් දායකත්වයයි. ඒ සඳහා රු. 450.00ක් (වාර්ෂිකව) වටිනා මුදල් ඇණවුමක් සමඟ පුවත්පත් එවිය යුතු නම සහ ලිපිනයන් පැහදිලිව සටහන් කර භාණ්ඩාගාරික, ප්‍රකාශන අංශය, බුදුමග සංවිධානය, දෙපානම, පන්නිපිටිය, යන ලිපිනයට ලැබෙන්නට සලස්වන්න. මුදල් ඇණවුමෙහි මාරුකරගන්නා කාර්යාලය පන්නිපිටිය ලෙසද මුදල් ලබාගන්නා භාණ්ඩාගාරික ලෙසද සටහන් කරන්න.

අපේ පැතුම දහම් දිවයිනකි.

බුදුමග සංවිධානයේ සාමාජිකත්වය සඳහා ආදර්ශ ඉල්ලුම් පත්‍රය

1. නම ---------------------------------
2. පුද්ගලික ලිපිනය---------------------------------
3. දුරකතන අංකය ---------------------------------
4. රැකියාව/ලිපිනය ---------------------------------
5. රැකියාව කරන ස්ථානයේ දුරකතන අංකය----------------------------------
6. ජා.හැ. අංකය ---------------------------------  
7. ඔබ දායකත්වය දරන විහාරස්ථානයේ ලිපිනය ----------------------------------
8. අධ්‍යාපන සුදුසුකම් ---------------------------------
9. ආගමික හා සාමාජික සේවාවලදී ඔබ දරන තනතුරු පිළිබද විස්තර : ---------------------------------------
ඉහත තොරොතුරු සත්‍ය හා නිවැරදි බව ප්‍රකාශ කරන අතර, බුදුමග සංවිධානයේ ව්‍යවස්ථාව හ නීතිරීති වලට එකඟව කටයුතු කිරීමටද සංවිධානයේ පරමාර්ථයන් ඉටුකර ගැනීම සඳහා මාගේ උපරිම සහයෝගය ලබාදෙන බවට ද සහතික වෙමි.
දිනය: --------------------------- අයදුම්කරුගේ අත්සන --------------------------
(ලියපදිංචි ගාස්තු වශයෙන් රු. 50/-ක මුදලක් හා රු. 60/-ක වර්ෂික මුදලක් අයදුම්පත සමග භාර දෙන්න.)
 
 
 

කර්යාලයීය ප්‍රයෝජනය සඳහා

ප්‍රධාන ලේකම්තුම වෙත,
කරුනාකර ඉහත නම් සඳහන් අයගේ සාමාජිකත්වය ලියාපදිංචිකොට, සාමාජික සහතිකය නිකුත් කරන්න.
අනුමත කළ දිනය --------------------------------------------------
ලියාපදිංචි කළ දිනය --------------------------------------------------
ලියාපදිංචි අංකය --------------------------------------------------
සාමාජික අංකය --------------------------------------------------
ගරු සභාපති
පූජනීය කොළොන්නාවේ සිරි සුමංගල අනුනායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ
 
 

Articles

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ත්‍රිපිටක ශිලාලේඛන ආධාර