ඔබට දායක විය හැකි අවස්ථා

Translations : English

සිද්ධාර්ථ ගෞතම බෝධි සත්වයන් වහන්සේගේ ආදරබර බුදු දෙමාපියන් වෙනුවෙන් පිදෙන උත්තම උපහාර මහ පූජාව ලෙස අලි ඇතුන් උඩරට, පහතරට, සබරගමු නටුම් සහිත දර්ශනීය මහමාය පෙරහැර සෑම මර්තු මාසයකම ශ්‍රි දෙව්රම් මහ වෙහෙර විහාර භූමියේ සිට වීථි සංචාරය කෙරේ.

පෙරහැර මංගල්‍යය සඳහා පුණ්‍යවන්ත ඔබට දායක විය හැකි අවස්ථා,

 • මහමායා මතෘ දිව්‍යරාජ පූජා විධි පොතක් මිලට ගැනීම.
 • මහමායා පෙරහැර ආධාර කැටයක් (කුඩා ප්‍රමාණයේ) මහමාය පෙරහැර කාර්යාලයෙන් නොමිලේ ලබාගෙන පුරවා නැවත ශ්‍රි දෙව් රම් මහ වෙහෙරට ගෙනවිත් භාර දීම නැතහොත් සම්පත් බැංකුවේ අංක 0001 6000 4835 දරණ ගිනුම් අංකයට මුදල් බැර කිරීම.
 • පෙරහැරේ ගමන් කරන අලි ඇතෙකුගේ හෝ නැටුම් කන්ඩායමක දායකත්වය ලබා ගැනීම.
 • මහමායා පෙරහැර සමරු කලාපය සඳහා දායක වීම.අදාල විස්තර ලිපිය හා සමරු පොත මහමායා පෙරහැර කර්යාලයෙන් ලබා ගත හැක.
 • ද්‍රව්‍යමය ආධාර, (සහල්, පොල්, පොල් තෙල් ආදී ද්‍රව්‍ය්) හා සේවාමය (ශිල්පීන් සඳහා ආහාර පාර්සල්, අලි ඇතුන් සඳහා ආහාර, ප්‍රවාහන පහුසුකම් ආදී) ආධාර ලබා දීම.
 • මූල්‍යමය ආධාර ලබා දීම.

ලොව්තුරු බුදු මාපිය පූජාව තම දෙමාපියන් උදෙසා සිදු කරන මාතෘ පීතෘ උපහාර පූජාවකි. තම දෙමාපියන් පුදන්නා සේ බුදු දෙමාපියන් පිදීමද අප සතු යුතුකමකි.

මහමායා පෙරහැර මංගල්‍ය සඳහා ඔබ විසින් ලබාදෙන සහය නිරතුරුවම අගය කරමු.

මාතෘ දිව්‍යරාජ අශිර්වාද ලැබේවා!


ශ්‍රමයෙන් දායකත්වය ලබා දීමට ඉදිරිපත් වන පින්වතුන් විස්තර මහමායා කාර්යාලයට ලබා දීමට කාරුණික වන්න.


මහමායා පෙරහැර කාර්‍යාලය :  +94 (0) 112 897 884

බුදුමග කාර්‍යාලය : +94 (0) 11 4306074

දෙව්රම් මහ විහාරය : +94 (0) 11849337


Articles

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

ත්‍රිපිටක ශිලාලේඛන ආධාර