පෙරහැර මංගල්‍යය සඳහා පුණ්‍යවන්ත ඔබට දායක විය හැකි අවස්ථා
 • මහමායා මතෘ දිව්‍යරාජ පූජා විධි පොතක් මිලට ගැනීම.
 • මහමායා පෙරහැර ආධාර කැටයක් (කුඩා ප්‍රමාණයේ) මහමාය පෙරහැර කාර්යාලයෙන් නොමිලේ ලබාගෙන පුරවා නැවත ශ්‍රි දෙව්රම් මහ වෙහෙරට ගෙනවිත් භාර දීම නැතහොත් සම්පත් බැංකුවේ අංක 0001 6000 4835 දරණ ගිනුම් අංකයට මුදල් බැර කිරීම.
 • පෙරහැරේ ගමන් කරන අලි ඇතෙකුගේ හෝ නැටුම් කන්ඩායමක දායකත්වය ලබා ගැනීම.
 • මහමායා පෙරහැර සමරු කලාපය සඳහා දායක වීම.අදාල විස්තර ලිපිය හා සමරු පොත මහමායා පෙරහැර කර්යාලයෙන් ලබා ගත හැක.
 • ද්‍රව්‍යමය ආධාර (සහල්, පොල්, පොල් තෙල් ආදී ද්‍රව්‍ය, ශිල්පීන් සඳහා ආහාර පාර්සල්)
 • අලි ඇතුන් සඳහා ආහාර(කිතුල් හා කොළ වර්ග) හෝ ප්‍රවාහන පහුසුකම් ලබා දීම.
 • මූල්‍යමය ආධාර ලබා දීම.


ශ්‍රමයෙන් දායකත්වය ලබා දීමට ඉදිරිපත් වන පින්වතුන් විස්තර මැදින් මහා පෙරහැර කාර්යාලයට ලබා දීමට කාරුණික වන්න.

මැදින් මහා පෙරහැර කාර්‍යාලය :  +94 (0) 11 289 7884
බුදුමග කාර්‍යාලය :                     +94 (0) 11 430 6074
ශ්‍රි දෙව්රම් මහ විහාරය :            +94 (0) 11 284 9337

 The Project of Inscription of Tripitaka Dhamma on stone slabs

The Tripitaka i.e. Sutta, Vinaya and Abbhidhamma pitaka are being recorded by inscribing on stone slabs at the Sri Devram Maha Vihara for the sake of the future generations as a great service to the Sasana and standard size of each measuring 08 feet high – 03 feet wide  and  04 inches thick.

Donations can be made as follows..

One stone slab
Rs: 300,000
One side there of Rs: 150,000
Section of 1/4 Rs:   75,000
Section of 1/8 Rs:   40,000
Per square feet Rs:     7,500


All your donations can be made to Account No:
064010204173 -  Maharagama Branch, Hatton National Bank.

Please Contact Sri Devram Maha Viharaya before you make a donation section of 1/8 or above.

Sri Devram Maha Vehera, Depanama, Pannipitiya, Sri Lanka.


Tel :   
           +94 (0) 114 306 074         
           +94 (0) 112 849 337               

 

E-mail : sridevramvehera @ yahoo . com


ලොව්තුරු ශ්‍රි සද්ධර්මය සෙල් ලිපි ගත කිරීමේ උතුම් ශාසනික මෙහෙවර

අනාගත පරපුරට ත්‍රිපිටක ධර්මය නිරුපද්‍රිතව ආරක්ෂා කොට දායද කිරීම උදෙසා අඩි 08ක් උස අඩි 03ක් පළල අඟල් 4ක් ඝණකම ඇති කළුගල් පුවරු මත සූත්‍ර, විනය, අභිධර්ම යන ත්‍රිපිටක ධර්මයම ශිලා ලේඛන ගත කොට තැන්පත් කෙරේ.


ඔබත් දායක වන්න..

ශිලා පුවරුවක දායකත්වය රු. 300,000
ඒක් පැත්තක දායකත්වය රු. 150,000
1/4 කොටසක දායකත්වය රු.   75,000
1/8 කොටසක දායකත්වය රු.   40,000
වර්ග අඩියක දායකත්වය රු.     7,500

ඔබේ සියලු අධාර 
පහත සඳහන් ගිණුමට බැර කළ හැකිය.
හැටන් නැෂනල් බැංකුව මහරගම ශාඛාව - අංක: 064010204173


ශ්‍රි දෙව්රම් මහ වෙහෙර
, දෙපානම, පන්නිපිටිය.

දුරකථන:

                  +94 (0) 114 306 074
                  +94 (0) 112 849 337

Articles

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

ත්‍රිපිටක ශිලාලේඛන ආධාර