මාසික වැඩසටහන්
 
  • සෑම පෝය දිනම සීල ව්‍යාපාරය උදේ 6 සිට සවස 5.30 දක්වා.
  • භාවනා වැඩසටහන සෑම මසකම අවසාන ඉරු දින පස්වරු 2.30 සිට 5.30 දක්වා අතිපුජනීය කොලොන්නාවේ සිරි සුමංගල අනුනායක සවාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ ප්‍රදානත්වයෙන් දෙව්රම් මහා වෙහෙරේදී පැවත්වේ.

Articles

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ත්‍රිපිටක ශිලාලේඛන ආධාර