තුන් මහ බෝධීන් වහන්සේ

දෙව් රම් වෙහෙරේ රෝපිත බෝධීන් වහන්සේද සුවිශේෂය.එහි ඉතා සමීපව රෝපනය කරනලද බෝධිඅංකුර තුන ආරක්ෂක බෝධිය, ජනතා බෝධිය හා සංඝ බෝධිය ලෙස නම් වෙයි. බෝධීන් වහන්සේලා වර්ධනය වීමත් සමග එකට බැදෙන්නා සේ තුන් සිංහලයද විසිරී නොයවා, එක්ව බැඳී පවතීවා යනුවෙන් අධිෂ්ඨාන කර මෙසේ තුන් මහා බෝධීන් වහන්සේලා රෝපණය කර ඇත.

ශ්‍රි ලංකාවේ අනුරාධපුර මහමෙව්නාවේ උඩමළුවෙහි වැඩ හිඳින ජය ශ්‍රි මහා බෝ සමිඳුන්ගේ අංකුරයක්ද ඉන්දියාවේ ජය ශ්‍රි මහා බෝධිය පිහිටි තැන වර්තමානයේ වැඩ වසන බෝ සමිඳුන්ගේ බෝධි අංකුරයක්ද ඉන්දියාවේ ආනන්ද බෝධියේ බෝධි අංකුරයක්ද මෙලෙස තුන් මහා බෝධිය ලෙස රෝපණය කර ඇත. දෙමහල් බෝ මළුවෙහි දර්ශනීය රන් වැටකින් අවරණය ලැබ උඩ මළුවෙහි තුන් මහ බෝධින් වහන්සේලා වැඩ හිඳියි.

පහත මළුව වටා අටවිසි බෝධීන් නිරුපණය කර ඇත. බෝ මළුවෙහි ශෛලමය බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ නමක් හා කිරි ගරුඬ් බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ නමක් තැන්පත් කර තිබේ. මේ තුන් මහ බෝධීන් එකට බැදී පුද පුජා ලබන්නා සෙයින් තුන් සිංහලයද එකට බැඳි පවතීවා.

මේ ත්‍රිවිධ බෝධීන් වල අංකුර මේ උතුම් වූ දෙව්රම් විහාර මළුවේ රෝපණය කර ඇත්තේය. යමෙකු මේ තුන් බෝධියට නමස්කාර කරන්නේ ද ඔහු දඹදිව ආනන්ද බෝධියට නමස්කාර කළා වෙති. ලක්දිව අනුරාධපුර ශ්‍රී මහා බෝධියට නමස්කාර කළා වෙති.

යස්ස මූලේ නිසින්නෝ ව
සබ්බාරි විජයං අකා
පත්තෝ සබ්බඤ්ඤුතං සත්ථා
වන්දේ තං බෝධි පාදපං

Articles

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ත්‍රිපිටක ශිලාලේඛන ආධාර